Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde Azure yöneticilerine ve Azure Stack Hub operatörlerine Azure Stack Hub altyapısının nasıl planlandığı, kurulduğu, paketlendiği, güncellendiği ve bakımının yapıldığı öğretilmektedir. Eğitimde verilen dersler arasında Azure Stack Hub’ın kurulması, Azure Stack Hub Marketplace’in yönetimi, App Services ve Event Hub kaynak sağlayıcılarının sunulması, Azure Stack Hub kaydının yönetimi ve sistem sağlığının sürdürülmesi yer almaktadır.

Hedefler

 • Azure Stack Hub kurulumuna hazırlanma

 • Azure Stack Hub için altyapı sertifikalarını yönetme

 • Azure Stack Hub kaydını yönetme

 • Azure Stack Hub ana dizinini yapılandırma

 • Azure Stack Hub için servis sorumluluğu atama

 • İş sürekliliği felaket anında geri kurtarma (BCDR) stratejisi önerme

 • Ayrıcalıklı uç noktaları kullanarak Azure Stack Hub’ı yönetme

 • Azure Stack Hub Marketplace’i yönetme

 • Uygulama Servisleri ve Event Hub kaynak sağlayıcılarını sunma

 • Kullanım ve faturalamayı yönetme

Hedef Kitle

AZ-600: Microsoft Azure Stack Hub ile bir Hibrit Bulutun Yapılandırılması ve İşletilmesi eğitiminin öğrencileri, Azure Stack Hub kullanarak kendi veri merkezlerinden son kullanıcılara veya müşterilere bulut servisleri sunan Azure Stack Hub operatörü olmaya ilgi gösteren kişilerdir. Azure Stack Hub operatörlerinin sorumlulukları arasında Azure Stack Hub altyapısının planlanması, kurulumu, paketlenmesi, güncellenmesi ve sürdürülmesi yer almaktadır. Ayrıca hibrit bulut kaynaklarını ve istenen servisleri sunmakta ve altyapı hizmetini (IaaS) ve platform hizmetini (PaaS) de yönetmektedirler.

Topics

 • Provide Services for Azure Stack Hub

 • Implement Data Center Integration

 • Manage Identity and Access for Azure Stack Hub

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön