Özet
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, geliştiricilere Microsoft Azure’da uçtan uca çözümleri nasıl oluşturduklarını öğretmektedir. Öğrenciler, Azure bilişim çözümlerinin nasıl uygulamaya konulduğunu, Azure fonksiyonlarının nasıl oluşturulduğunu, web uygulamalarının nasıl oluşturulduğunu ve yönetildiğini, Azure depolama kullanan çözümlerin nasıl geliştirildiğini, kimlik doğrulama ve yetkilendirmenin nasıl uygulamaya konulduğunu, KeyVault ve Yönetilen Kimlikler kullanılarak çözümlerinin nasıl güvenli hale getirildiğini öğrenecekler. Öğrenciler ayrıca Azure servislerinin ve üçüncü şahıs servislerinin nasıl bağlandığını ve tüketildiğini ve çözümlerine olay ve mesaj tabanlı modellerin nasıl dahil edildiğini öğrenecekler. Eğitim ayrıca Azure çözümlerinin izlenmesini, sorunlarının tespit edilip giderilmesini ve optimize edilmesini de kapsamaktadır.

Ön Koşullar

Bu eğitimde başarılı olmak için öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Azure IaaS ve PaaS çözümlerinde ve Azure Portalında uygulama deneyimi.

 • Azure destekli bir dilde orta düzeyde kod yazma deneyimi. (C#, JavaScript, Python, veya Java)

 • SQL veya NoSQL veritabanı ürününde işlem gerçekleştirmek için kod yazabilme. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra veya benzeri)

 • Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve diğer güvenlik prensiplerini ele almak için orta düzeyde kod yazma deneyimi.

 • HTML, HTTP protokolü ve REST API arayüzlerini genel düzeyde anlama.

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, Azure’da geliştirme yapmaya veya Microsoft Azure Yardımcı Geliştirici sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Creating Azure App Service Web Apps

 • Implement Azure functions

 • Develop solutions that use blob storage

 • Develop solutions that use Cosmos DB storage

 • Implement IaaS solutions

 • Implement user authentication and authorization

 • Implement secure cloud solutions

 • Implement API Management

 • Develop App Service Logic Apps

 • Develop event-based solutions

 • Develop message-based solutions

 • Monitor and optimize Azure solutions

 • Integrate caching and content delivery within solutions

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön