Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, BT Kimlik ve Erişim Profesyoneli ile birlikte BT Güvenliği Profesyoneline Microsoft Azure AD’yi esas alan kimlik yönetimi çözümlerini ve bunlarla bağlantılı kimlik teknolojilerini uygulamaya koymak için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Eğitim, Azure AD, kurumsal uygulama kaydı, koşullu erişim, kimlik yönetişimi ve diğer kimlik araçlarına ilişkin kimlik içeriğini içermektedir.

Hedefler

  • Kimlik yönetimi çözümünü uygulamaya koyma

  • Kimlik doğrulama ve erişim yönetimi çözümlerini uygulamaya koyma

  • Uygulamalar için erişim yönetimini uygulamaya koyma

  • Kimlik yönetişim stratejisini planlama ve uygulamaya koyma

Hedef Kitle

Bu eğitim, ilişkili sertifikasyon sınavına katılmayı planlayan veya günlük işleri arasında kimlik ve erişim yönetimi görevlerini de gerçekleştiren Kimlik ve Erişim Yöneticileri içindir. Eğitim ayrıca bir kuruluşun korunmasında ayrılmaz bir rol üstlenen Azure tabanlı çözümler için kimlik çözümleri ve erişim yönetimi sistemleri sunma konusunda uzmanlaşmak isteyen yönetici veya mühendisler için de faydalı olacaktır.

Topics

  • Implement an identity management solution

  • Implement an authentication and access management solution

  • Implement access management for Apps

  • Plan and implement an identity governancy strategy

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön