Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında Azure servisleri ile modern bir uygulamanın uygulamaya konulma sürecini inceleyeceksiniz. Grup çalışması, olay kaynaklarının belirlenmesini ve Komut ve Sorgu Sorumluluğunu Ayrıştırma (CQRS) düzenini, veri yüklemeyi, veri hazırlamayı, veri dönüştürmeyi, veri sunumunu, anormallik tespitini, sezgisel bakım modelinin oluşturulmasını ve sezgisel bakım modelinin gerçek zamanlı olarak puanlanmasını kapsayacaktır.

Hedefler

 • Azure IoT Hub ile Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazını belirleme

 • Azure Stream Analytics ile cihaz verilerini işleme

 • Komut ve Sorgu Sorumluluğunu Ayrıştırma (CQRS) düzenini Azure fonksiyonları ile uygulama

 • Azure Synapse Analytics Spark defterlerini kullanarak bir sezgisel bakım modeli geliştirme

 • Modeli, bir Azure Makine Öğrenimi model kayıt defterine kurma

 • Modeli bir Azure Konteyner Ortamına kurma

 • Tahminleri, Cosmos DB değişiklik yayınına erişen Azure fonksiyonları ile oluşturma

 • Uygulamaları modern hale getirme ve Yapay Zekayı uygulamaya entegre etme

Ön Koşullar

Grup çalışması içeriğinde, 300 farklı altyapı ve çözüm tasarımı mimari uzmanlık seviyesi yer almaktadır. Öğrencilerin, bu grup çalışmasına katılmadan önce aşağıdaki ön koşul niteliğindeki eğitime katılmalarını öneririz.

 • Microsoft Azure Temel Unsurları eğitimi

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Bu Eğitim Hakkında’ ve ‘Eğitim Tamamlandığında’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

 • Whiteboard Design Session - Innovate and modernize apps with Data and AI

 • Hands-On Lab - Innovate and modernize apps with Data and AI

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön