Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde DevOps süreçlerini uygulamaya koymak için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Katılımcılar, kaynak kontrolünü nasıl kullanacaklarını, işletmeler için Git’i nasıl ölçeklendireceklerini ve bir altyapıyı nasıl uygulamaya koyacaklarını ve yöneteceklerini öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Kaynak kontrolünü kullanmanın faydalarını açıklama

 • TFVC’den Git’e taşınma

 • Kurumsal DevOps için Git’i ölçeklendirme

 • Derleme altyapısını uygulamaya koyma ve yönetme

 • Uygulama konfigürasyonunu yönetme

 • Mobil DevOps stratejisini uygulama

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, DevOps süreçlerinin uygulamaya konulmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Getting started with Source Control

 • Scaling git for enterprise DevOps

 • Implement & Manage Build Infrastructure

 • Managing application config & secrets

 • Implement a mobile DevOps strategy

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön