Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, bir Azure IoT çözümünün bulut ve kenar bölümlerini başarıyla oluşturmak ve sürdürmek için gereken beceri ve bilgileri katılımcılara kazandırmaktadır. Eğitim, IoT Hub, Device Provisioning Services, Azure Stream Analytics, Time Series Insights ve diğerleri gibi temel Azure IoT servislerini eksiksiz bir şekilde kapsamaktadır. Azure PaaS servislerine ek olarak eğitimde IoT Edge, cihaz yönetimi, takip ve sorun tespiti ve giderilmesi, güvenlik endişeleri, Azure Digital Twins ve Azure IoT Central ile ilgili bölümler de bulunmaktadır.

Hedefler

 • Azure IoT bağlantısını oluşturma, yapılandırma ve yönetme.

 • IoT Hub ve DPS kullanarak cihazların gereksinimlerini karşılama.

 • Cihazlar ve IoT Hub arasında 2 yönlü ve güvenli bir iletişim kurma.

 • IoT Hub yönlendirmeyi ve Azure Stream Analytics’i kullanarak mesaj işlemeyi uygulamaya koyma.

 • Time Series Insights bağlantısını yapılandırma ve iş entegrasyon gereksinimlerini destekleme.

 • Pazar yeri modüllerini ve çeşitli kenar ağ geçici düzenlerini kullanarak IoT Edge senaryolarını uygulamaya koyma.

 • Özel modüller ve konteynerleri geliştirerek ve kurarak IoT Edge senaryolarını uygulamaya koyma.

 • Cihaz ikizlerini ve doğrudan bağlantı yöntemlerini kullanarak cihaz yönetimini uygulamaya koyma.

 • Çözüm takibini günlük kaydını ve tanı testini uygulamaya koyma.

 • Güvenlik endişelerini ele alma ve Azure Security Center for IoT’yi uygulamaya koyma.

 • Yukarı ve aşağı akış servislerini entegre eden bir Azure Digital Twins çözümünü geliştirme.

 • Azure IoT Central’i kullanarak bir IoT çözümü geliştirme ve IoT için SaaS fırsatlarını tanıma.

Hedef Kitle

Azure IoT Geliştirici, bir IoT çözümünün bulut ve kenar bölümlerinin uygulamaya konulmasından ve bunları oluşturmak ve sürdürmek için gereken kodlamadan sorumludur. Azure IoT servislerini ve diğer Microsoft araçlarını kullanarak cihazları yapılandırmaya ve bakımlarını yapmaya ek olarak IoT Geliştirici ayrıca fiziksel cihazları da kurmaktadır ve yaşam döngüsü boyunca bu cihazların bakımından sorumludur. IoT Geliştirici, cihaz topolojisi, bağlantı, sorun giderme ve güvenlik dahil olmak üzere IoT çözümleri için tasarımları hayata geçirmektedir. Edge cihaz senaryoları için IoT Geliştirici ayrıca konteynerleri de kurmakta ve cihaz ağlarını yapılandırmakta olup bunlara çeşitli ağ geçidi uygulamaları da dahil olabilmektedir. IoT Geliştirici, IoT ile ilgili olduğundan takip ve veri dönüştürme de dahil olmak üzere veri düzenlerini yönetmeye yönelik çözümleri de tasarlamaktadır.. IoT Geliştirici, işlerin başarıyla entegra edilmesini sağlamak için veri mühendisleri ve diğer paydaşlarla birlikte çalışır. IoT Geliştiricilerin, veri depolama seçenekleri, veri analizi, veri işleme ve Azure IoT PaaS’a kıyasla SaaS seçenekleri de dahil olmak üzere Azure servislerini etkin bir şekilde anlaması gerekir. IoT Geliştiricileri ayrıca C#, Node.js, C, Python, veya Java’nın da aralarında bulunduğu, Azure’un desteklediği en az bir dilde temel programlama becerilerine de sahip olmalıdır.

Topics

 • Introduction to IoT and Azure IoT Services

 • Devices and Device Communication

 • Device Provisioning at Scale

 • Message Processing and Analytics

 • Insights and Business Integration

 • Azure IoT Edge Deployment Process

 • Azure IoT Edge Modules and Containers

 • Device Management

 • Solution Testing, Diagnostics, and Logging

 • Azure Security Center and IoT Security Considerations

 • Build an IoT Solution with IoT Central

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön