Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde bağımlılık yönetimini uygulamaya koymak için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Katılımcılar bir bağımlılık yönetimi stretjisini nasıl tasarlayacaklarını ve güvenlik ve uyumu nasıl yöneteceklerini öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Nesne yönetimi araçları ve uygulamalarını önerme

 • Paylaşımı ve yeniden kullanımı etkinleştiren soyut ortak paketler

 • Paketlere dönüştürülebilecek kod bağımlılıklarını belirlemek için kod tabanını inceleme

 • Çözüm genelinde standartlaştırılmış paket türlerini ve sürümlerini belirleme ve önerme

 • Paketleri yayınlayan sürüm stratejisini uygulamak için mevcut yapı işlem hatlarını yeniden düzenleme

 • Güvenliği ve uyumluluğu yönetme

 • Kurum standartlarıyla uygunluk amacıyla güvenlik ve lisans uyumu için açık kaynak yazılım paketlerini inceleme

 • Paket güvenliğine ve lisans derecelerine erişmek için derleme düzenlerini yapılandırma

 • Paket akışlarına güvenli erişimi yapılandırma

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, bağımlılık yönetiminin uygulamaya konulmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Designing a Dependency Management Strategy

 • Manage security and compliance

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön