Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde geliştiricilere SQL API ve SDK for Azure Cosmos DB kullanarak uygulamaları nasıl oluşturacakları öğretilmektedir. Öğrenciler, SDK ile nasıl etkili sorgular yazıldığını, dizinleme politikaları oluşturulduğunu, kaynakların yönetildiğini ve sık uygulanan işlemlerin gerçekleştirildiğini öğrenecekler.

Hedefler

 • Azure Cosmos DB SQL API hesabını, veritabanını ve konteynerini oluşturma ve yapılandırma

 • Kaynakları yönetmek ve operasyonları gerçekleştirmek için .NET SDK’yı kullanma

 • Çeşitli karmaşıklıktaki sorguları gerçekleştirme

 • Veri modelleme ve bölümlere ayırma stratejisini tasarlama

 • Bir uygulamanın özelliklerine göre sorgu ve dizinleri optimize etme

 • Hesapları ve kaynakları CLI veya JSON ve Bicep şablonları ile yönetmek için Azure Kaynak Yöneticisini kullanma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Microsoft Azure bilgisi ve Azure portalında gezinebilme (AZ-900 eşdeğeri)

 • Azure destekli bir dilde orta düzeyde kod yazma deneyimi. (C#, JavaScript, Python, veya Java)

 • SQL veya NoSQL veritabanı ürününde işlem gerçekleştirmek için kod yazabilme. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra veya benzeri)

Hedef Kitle

Azure Cosmos DB SQL API ve çeşitli SDK’larını kullanan buluta özel çözümler geliştirmekle görevli yazılım mühendisleri. Bu kişiler C#, Python, Java veya JavaScript’e aşinadır. Ayrıca bir SQL veya NoSQL veritabanı platformu ile etkileşime giren kodları yazma konusunda da deneyim sahibidirler.

Topics

 • Getting started with Azure Cosmos DB SQL API

 • Plan and implement Azure Cosmos DB SQL API

 • Connect to Azure Cosmos DB SQL API with the SDK

 • Access and manage data with Azure Cosmos DB SQL API SDKs

 • Execute queries in Azure Cosmos DB SQL API

 • Define and implement an indexing strategy for Azure Cosmos DB SQL API

 • Integrate Azure Cosmos DB SQL API with Azure services

 • Implement a data modeling and partitioning strategy for Azure Cosmos DB SQL API

 • Design and implement a replication strategy for Azure Cosmos DB SQL API

 • Optimize query performance in Azure Cosmos DB SQL API

 • Administrating and Monitoring tasks for an Azure Cosmos DB SQL API solution

 • Manage an Azure Cosmos DB SQL API solution using DevOps Practices

 • Create server-side programming constructs in Azure Cosmos DB SQL API

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön